”Mirakel ses i ljuset.”

”Mirakel ses i ljuset, och ljus och styrka är ett.”

Guds ljus är min styrka.

Jag är villig att öppna mitt sinne för ljuset.

Ingenting kan skada mig.

Inom mig finns bara oskuld, ljus och kärlek.