”Jag vilar i Gud.”

Jag sjunker ini stillheten. Allting stannar av förutom Guds frid.

Jag bjuder in dig till detta heliga tempel.

Välsignad vare de som levat, de som lever nu och de som kommer att leva.

Välsignad vare varje sinne.