”Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.”

Det finns en plats inom mig där Gud alltid finns.

Där skiner det eviga klart lysande ljuset, där är allt glädje och fullkomlighet.

På detta heliga altare har Gud placerat alla sina gåvor till mig.

Guds frid och glädje är allt jag vill ha.