”Jag delar Guds Vilja att jag skall vara lycklig.”

Jag försöker nå lyckan som Gud har placerat i mig. Den finns djupt inom mig i mitt sanna Själv.

Och det är faktiskt så – att jag är alla redan lycklig. Jag är alltid lycklig.

Jag försöker att lokalisera den, att hitta den och det lyckas faktiskt ibland.

Jag vill dela denna lycka med dig.