”Frälsning är min enda funktion här.”

Förlåtelse, frälsning, försoning och sann varseblivning är alla ett.

Idag fullföljer jag min funktion genom att föra mina mörka tankar till ljuset i Guds Tanke så att den Helige Ande kan ersätta mörkret med Hans ljus.

Jag lägger ner mina försvar. Jag öppnar mig för Guds helande Kärlek.

Guds Vilja är att vi alla skall vara fullkomligt lyckliga.

”När jag har förlåtit mig själv och kommer ihåg Vem jag är, kommer jag att välsigna allt och alla jag ser.” 52.2:5