”Jag är ande, en helig Guds Son, fri från alla begränsningar, trygg och helad och hel, fri att förlåta, och fri att rädda världen.”

Gud har givit mig den Helige Ande som är min Vägledare och Terapeut. Han skall tala om för mig i varje situation vad jag skall göra.

”Soning kan jämställas med total räddning undan det förgångna, och total brist på intresse för framtiden.” M 24.6:3