”Frälsningen kommer från mitt enda Själv. Dess tankar är mina för att jag skall använda dem.”

Vi är ande. Vi är inte splittrade,

Den Helige Ande är den som för oss tillbaka till vår sanna funktion, att tjäna anden.

Den Helige Ande representerar vårt enda Själv och hjälper oss att öppna våra sinnen för anden.

Vi behöver den Helige Ande Som påminner oss om vår förbindelse med anden.

”Att utsträcka Guds Vara är andens enda funktion.” T 7.IX.3:1