”Jag är ett enda Själv förenad med min Skapare. Ett med varje aspekt av skapelsen och obegränsad i makt och frid.”

”Kristus i dig bor inte i en kropp. Ändå är Han i dig. Och därför måste det vara så att du inte är i en kropp. Det som är inom dig kan inte vara utanför. Och det är förvisso så att du inte kan vara åtskild från det som är i ditt livs själva mittpunkt.” T 25.Int.1:1-5