”Jag är som Gud skapade mig. Jag är Hans Son för evigt.”

I stillhet väntar jag på sanningens ord som den Helige Ande kommer att berätta för mig.

Jag är som Gud skapade mig. Jag är helig, hel, syndfri och skuldlös.

Detta är sanningen om oss. Det är vad EKIM handlar om; att komma ihåg detta.

Jag söker Kristus inom mig. Jag söker Kristus i dig.