”Ljus och glädje oh frid bor i mig. Min syndfrihet garanteras av Gud.”

”Du är Guds verk, och Hans verk är i allt värt att älskas och i allt kärleksfullt. Så måste en människa tänka om sig själv i sitt hjärta, därför att detta är vad hon är.” T 1.III.2:3-4

”ACIM syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är ditt naturliga arv.” T In.1:7

Jag tränar och tränar och ger aldrig upp. Jag känner mig så glad och tacksam över att den Helige Ande alltid hjälper mig och leder mig i allt.