”Mirakler ses i ljuset, och ljus och styrka är ett.”

Guds styrka i mig!

Jag söker Guds styrka i mig.

Ingen kan misslyckas som söker sanningen.