”Mirakler ses i ljuset.”

Miraklerna är alltid här. Bara jag väljer att öppna ögonen och se med sant seende.

Jag behöver upprepa detta ofta, ofta. Jag har en tendens att glömma.

Min kropps ögon ser inte ljuset. Men jag är inte en kropp.

Jag är fri, fri att se mirakler.

Jag väljer den Helige Ande som min Vägledare och låter Honom befria mig från min felaktiga och begränsande varseblivning så att jag för ett ögonblick ser ljuset i min broder.