”Låt mig se problemet så att det kan lösas.”

”Låt mig se att mina problem har blivit lösta.”

Att hysa agg och inte vilja förlåta separerar mig från allt och alla.

Det är mitt problem och det har redan blivit löst.

Jag behöver bara se att det är så och ändra min varseblivning.

Jag ersätter allt agg med mirakel.

”I samma ögonblick som tanken på separation kom in i Guds Sons sinne, i samma ögonblick gavs Guds Svar.” M 2.2:6