”Jag har rätt till mirakler.”

”Låt mirakler ersätta allt agg.”

Varje agg gömmer ett mirakel och genom att låta agget försvinna frigör jag miraklet.

Gud ger mig mirakler så att jag kan fullfölja funktionen Han har givit mig. Att vara en förlängning av Gud, och tillåta Honom älska genom mig.

Jag i Gud, Gud i mig.

”Varje dag, varje timme, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1