”Ljuset har kommit.”

”Jag lyder inte under andra lagar än Guds.”

Jag har inga alternativ till ljuset. Det finns inga.

”Gud är oundviklig, och du kan lika lite undvika Honom som Han kan undvika dig.”
T 4.I.9:11

Att hela varje relation är oundvikligt eftersom Guds lagar förenar oss. Vi är alla ett.

Allting har ett lyckligt slut!