”Jag vill att ljuset blir till.”

”Det finns ingen annan vilja än Guds.”

Guds Vilja är min vilja.

Jag vilar i Gud.

Mitt enda syfte är att väcka alla till att förstå att vi är alla inkluderade i Guds frid och trygghet, i Hans glädje och kärlek.

Vi står alla i ljusets cirkel av Soning.