”Mitt agg döljer världens ljus i mig.”

”Min frälsning kommer från mig.”

Vad döljer ljuset i mig?

Det är agget, allt jag reagerar på med ilska, jämförande, dömande ,skuld etc.

Allt annat än perfekt, fullkomlig kärlek är agg i någon form.

Inom mig finns mitt sanna jag. Inom mig finns ljuset och jag låter det skina på allt och alla.

”Kärleken vill bli känd, fullständigt förstådd och delad. Den har inga hemligheter; ingenting som den vill hålla för sig själv och gömma. Den vandrar i solskenet, lugn och med öppna ögon, ett välkomnande leende på läpparna och med en uppriktighet så enkel och så tydlig att den inte kan missförstås.” T 20.VI.2:5-7