”Min enda funktion är den Gud gav mig.”

”Min lycka och min funktion är ett.”

Kompassen är inställd.

Det finns en enda väg. Den Helige Ande visar vägen och Jesus Kristus tar min hand och följer med mig.

Mitt mål är att ha frid, att vara lycklig.

Allt annat kan kvitta.

Bara genom förlåtelse, genom att befria allt och alla från mitt dömande och mina förväntningar, genom tyst och kärleksfull fridfullhet kommer jag att finna min lycka.