”Låt mig se att mina problem har blivit lösta.”

Ett problem, en lösning. Jag har frid antingen jag vet det eller inte.

Jag är inte separerad från Gud. Gud i mig, jag i Gud.

Jag accepterar Guds frid vad som än händer.

Ingenting kan separera mig från Guds Kärlek.