”Jag har rätt till mirakler.”

Ingenting annat.

De tillhör mig. De tillhör alla. De är Guds Vilja.

Jag kommer helt enkelt ihåg vem jag är och vem du är.

Jag flyr mörkret in i ljuset som omger mig på alla sidor.

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar.

Ett mirakel är en rättelse av ett felaktigt tänkande och ett uttryck av kärlek.

Gud i mig, jag i Gud.