”Ljuset har kommit. Jag har förlåtit världen.”

Meningen är att lägga all förlåtande varseblivning åt sidan och se med sant seende (vision) på den verkliga världen.

Ljuset har kommit och jag accepterar mig själv så som Gud har skapat mig.

Sant seende ser med Kristi oskuldsfulla och förlåtande ögon på allt och alla.