”Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan.”

Vad är frälsning?

Den har ingenting med kroppen att göra.

Bara med vårt sinne, vårt vara.

Vi är inga kroppar.

ACIM är en kurs i att öva sinnet. I att vara uppmärksam på Gud och Hans Rike.

”Undanhåll inte Sonskapet dina gåvor, för då undanhåller du dig själv från Gud.”
T 7.IX.1:3