”Min lycka och funktion är ett.”

eftersom Gud har givit mig båda.

Meningen med mitt liv är att vara lycklig.

Att sprida ljus i världen. Att vara Guds ljusbärare. Det är vad lycka är.

Jag vill lära mig förstå och uppskatta och älska.

Jag vill se Kristus i alla och allting.