”Låt mig inte glömma min funktion.”

”Låt mig inte försöka ersätta Guds funktion med min.”

”Låt mig förlåta och vara lycklig.”

Låt mig inte glömma varför jag är här.

Jag är här för att förlåta världen och skänka frid till varje sinne.

Inled mig inte i frestelse, låt mig inte glömma.