”Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse.”

Låt mig komma ihåg att inte blockera flödet av ljus.

Jag har makten att skänka frid till varje sinne.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som de ser utan förlåtelse.