”Förlåtelse är min funktion som världens ljus.”

Min funktion är blott att förlåta.

Genom att förlåta kommer jag ihåg vem jag är.

Förlåtelse kallar på Kristus i mig och jag ser Kristus i dig.

Detta är min funktion.

Hjälp mig att sluta döma och att se sanningen i mig och i alla andra.

Jag vill fullgöra min funktion så att jag kan vara lycklig.

”Utan ängslan är sinnet helt välmenande, och eftersom det utsträcker välvilja är det välvilligt.” T 6.III.3:6