”Gud går med mig vart än jag går.”

”Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.”

”Gud är min Källa, jag kan inte se åtskild från Inom.”

”Gud är ljuset i vilket jag ser.”

”Gud är Sinnet i vilket jag tänker.”

I min Gud har jag funnit styrka.
I min Fader har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg,
och bytt min ängslan i jubelsång.