”Jag är inte offer för den värld jag ser.”

”Jag har hittat på den värld jag ser.”

”Det finns ett annat sätt att se på värden.”

”Jag skulle kunna se frid i stället för detta.”

”Mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.”

FRIHET

Jag är fri. Fri att vara lycklig och glad. Jag väljer.

Vilken lycka att inse att jag har hittat på den värld jag ser och att jag kan se allting på ett annat sätt.

Jag kan se frid när jag väljer att se frid.

Guds Vilja är att vi ska vara fullkomligt lyckliga.