”Mina tankar på attack attackerar min osårbarhet.”

”Mer än någonting annat vill jag se.”

”Mer än någonting annat vill jag se på ett annat sätt.”

”Gud är i allt jag ser.”

”Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.”

Gud finns överallt fast Han inte syns.

Jag öppnar dörren bakom denna världen och jag ser Gud.

Jag ser en värld som speglar Hans Kärlek och jag känner mig trygg och glad.