”Jag är upprörd därför att jag ser det som inte finns.”

”Jag ser bara det förgångna.”

”Mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förgångna.”

”Jag ser ingenting som det är nu.”

”Mina tankar betyder ingenting.”

Inga privata tankar!

Jag vill bara tänka det jag tänker med Gud och tankar som kan delas av andra, av alla.

Så skönt det är att inte behöva bekymra sig över vad jag tänker eller gör utan bara överlämna sig till den Helige Ande som talar om för mig vad jag skall tänka och göra.