”Ingenting jag ser betyder någonting.”

”Jag har givit det jag ser all den mening som det har för mig.”

”Jag förstår ingenting av det jag ser.”

”Dessa tankar betyder ingenting.”

”Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.#”#

Jag ombeds att göra mig av med:
vad jag ser
mitt dömande
min förståelse
mina tankar
mitt tankesystem

Är jag villig att göra mig av med vad jag ser, mina dömande, min förståelse av allting, mina tankar och mitt tankesystem?

Vad blir kvar?

Jag vill se med Kristi ögon. Jag vill se skönheten och sanningen i allting. Jag själv vet inte vad någonting är till för. Rösten som talar för Gud skall tala om det för mig. Jag vill tömma mig från mina egna, gamla invanda tankar och byta ut mitt galna felaktiga tankesystem mot ett förenande, kärleksfullt och rättsint tankesystem.