”Det finns ingenting att frukta.”

I mitt rätta sinne där jag har kommit ihåg Gud finns det ingenting att frukta.

En Kurs i Mirakler talar till mig på varje sida för att få mig att vakna upp.

”Varje kärleksfull tanke är sann. Allt annat är en vädjan om att bli helad och få hjälp, oavsett vilken form det antar.” T 12.I.3:3-4