”Gud är styrkan jag förlitar mig på.”

Jag kan inte göra någonting av mig själv.

Jag är helt och hållet beroende av Gud och Han skall i alla lägen tala om för mig vad jag skall göra.

Djupt inom mig finner jag frid och trygghet.

Djupt inom mig finner jag Guds styrka och till den sätter jag min tillit.