”Gud är Kärleken i vilken jag förlåter.”

Gud förlåter inte för Han har aldrig dömt.

Det är jag som behöver förlåta och bli förlåten.

Mitt enda syfte i den här världen är att förlåta, att befria allt och alla från de skuldbördor jag har lagt på dem.

”Gud vet att Hans Son är lika oförvitlig som Han Själv, och du närmar dig Honom genom att uppskatta Hans Son.” T 11.IV.7:2