”Gud är sinnet med vilket jag tänker.”

Jag vill tänka mina verkliga tankar som jag tänker med Guds Sinne.

En tanke som jag delar med Gud är full av harmoni och frid och kärlek.

Jag söker den plats inom mig där inga overkliga och galna tankar döljer sanningen.

Jag söker det eviga, det heliga, det kärleksfulla.

”I min försvarslöst ligger min trygghet.”