”Gud är ljuset i vilket jag ser.”

Ljuset finns i mig. Jag behöver bara ta kontakt med det.

Djupt inom mig och i stillhet finner jag det.

Bortom egot och bortom allt synligt och hörbart.

Ljuset är alltid med mig och det är i detta ljus jag ser det som är sant.

”Allt ditt förgångna, förutom dess skönhet, är borta, och ingenting förutom en välsignelse finns kvar.” T13.IV.8:2