”Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom.”

Låt mig komma ihåg min funktion.

Att ändra min felaktiga varseblivning till sann varseblivning. Och när min varseblivning är ren är jag redo för kunskap och Gud skall ta sista steget.

Den Helige Ande är bron mellan varseblivning och kunskap.

Gud har givit mig den Helige Ande så att Han kan hjälpa mig att se allt och alla med Kristi ögon, med förlåtande och kärleksfulla ögon.