”Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.”

Gud i mig. Jag i Gud. Guds styrka i mig.

Gud har givit mig sin Röst, den Helige Ande, som skall tala om för mig vad jag skall göra och säga i alla situationer.

Det finns ingenting som Han inte kan använda till det bästa.