”Min helighet är min frälsning.”

”Om din enda önskan är att bli helad, helar du. Ditt entydiga syfte gör detta möjligt.”
T 27.V.2:5-6

Jag söker i mitt sinne efter negativa, kärlekslösa tankar. Jag ber den Helige Ande visa mig hur jag blir av med dem och i stället tänka kärleksfulla, heliga tankar.

Han talar om för mig att jag är helig, orörd av synd och skuld och att min enda uppgift är att välsigna allt jag ser och tänker på.