”Det finns ingenting min helighet inte kan göra.”

Vilken kraft det finns i att tro.

Vilken kraft det finns i att veta att vi är skapade av Gud. Att vi är heliga och att det finns ingenting som vår helghet inte kan göra.

”Sann inlärning är konstant, och så stark i sin makt att förändra att en Guds Son kan förstå sin makt i det ena ögonblicket och förändra världen i nästa.” T 7.V.7:5