”Min helighet välsignar världen.”

Varför är jag här?

Jag är här för att välsigna världen och inte ställa några krav.

Jag är här för att bli medveten om min helighet och se allt och alla i detta heliga ljus.

”Att varsebli på rätt sätt är att vara medveten om hela verkligheten genom medvetenheten om din egen.” T 13.IV.1:1