”Min helighet omsluter allt jag ser.”

Benny, en ängel, har precis varit här och plogat fram oss ur alla snömassor.

Tack gode Gud och nu åker Benny vidare för att hjälpa andra.

”Vi tackar vår Fader för endast en sak; att vi inte är åtskilda från något levande ting, och därför ett med Honom. Och vi gläds åt att inga undantag någonsin kan göras som skulle minska vår helhet, inte heller försvaga eller förändra vår funktion att fullständiga Honom Som Själv är fullständigheten.”