”Mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.”

”Ditt sinne och mitt kan förenas för att lysa bort ditt ego, och frigöra Guds styrka så att den finns i allt du tänker och gör. Nöj dig inte med någonting mindre än detta, och vägra att acceptera någonting annat än detta som ditt mål.” T 4.IV.8:3-4

Låt mig se vem jag verkligen är.

Jag frågar den Helige Ande och Han talar om för mig att jag är del av Gud och därmed mycket helig.

Jag är så som Gud skapade mig.

Gud Själv är ofullständig utan mig.