”Det finns ett annat sätt att se på världen.”

Denna tanke skall visa mig att jag har makten att ändra min upplevelse av både den inre och yttre världen – de är ju samma sak.

Ju oftare jag blir medveten om denna tankes innebörd, ju mer blir jag medveten om alla tankar jag har som jag försöker skydda mot förändring.

Och jag skall finna att det finns ett annat sätt att se på världen – med tacksamhet, med glädje och med kärlek.