”Jag är inte offer för den värld jag ser.”

Jag låter mina tankar passera som flytande löv i en flod.

Jag släpper dem undan för undan.

Jag är fri. Jag är inte en kropp. Jag är så som Gud skapade mig.