”Gud är i allting jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.”

Allting jag ser är orsakat av vad som finns i mitt sinne.

Jag lär mig att välja att Gud är i mitt sinne och att se allting som om Gud finns i allting.

Vi är förenade, vi oskyldiga, vi är så som Gud skapade oss, Hans Son.