”Gud är i allt jag ser.”

Jag lär mig att se det heliga syftet som finns i allting.

Jag lär mig att se allting med kärlek och uppskattning och tacksamhet och med ett öppet sinne.