”Mer än någonting annat vill jag se tingen på ett annat sätt.”

Med tacksamhet och glädje och hopp.

Allting är förenat i ett enda syfte som det delar med hela universum.

Allting jag ser är en del av mig.

Jag lär mig att se på allting med kärleksfulla ögon och jag skall upptäcka det heliga ljuset.

”Det finns en plats i dig där hela den här världen har glömts; där inget minna av synd och illusion fortfarande dröjer kvar. Det finns en plats i dig som tiden har lämnat, och där evighetens ekon hörs. Det finns en viloplats så stilla att inget ljud förutom en lovsång till Himlen stiger upp för att glädja Gud Fadern och Sonen.” T 29.V.1:1-3