”Mer än någonting annat vill jag se.”

Sant seende kostar ingenting. Det kan endast välsigna.

”Du är ett enda Själv, förenad och trygg i ljuset och glädjen och friden. Du är Guds Son, ett enda Själv med en enda Skapare och ett enda mål att göra alla sinnen medvetna om denna etthet, så att den sanna skapelsen kan utsträcka Guds Allhet och Enhet.”
Lektion 95.12:1-2