”Jag ser inte vad någonting är till för.”

Personliga intressen – jag har inga personliga intressen.

Allting hänger ihop. Vi är alla en del av helheten.

Allting är till för vårt eget bästa fastän vi inte ser det.

”Jag vet inte vad jag är, och därför vet jag inte vad jag gör, var jag är, eller hur jag skall se å världen eller på mig själv.” T 31.V.17:7